Usługi

Oferujemy szeroki zakres usług inzynieryjnych:

Przemysł lądowy

  • Izolacje techniczne ciepłochronne i zimnochronne we wszystkich technologiach.
  • Montaż rusztowań systemowych
  • Usługi spawalnicze różnymi metodami
  • Zabezpieczenia antykorozyjne- malowanie i piaskowanie
  • Montaz rurociągów i instalacji technologicznych

Przemysł morski:

  • Izolacje techniczne
  • Usługi spawalnicze różnymi metodami
  • Zabezpieczenia antykorozyjne-malowanie i piaskowanie
  • Montaz rurociągów i instalacji technologicznych